Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bolig

Bavnehøjcentret er opført i 1985, hvor der blev bygget ældreboliger, der alle har forbindelse til centret via overdækkede koldgange.

Bavnehøjcentret består af 26 ældreboliger. 

Hjemmeplejens personale (hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygeplejerskerne m.m.) arbejder tæt sammen, for at der er størst muligt sammenhæng i den hjælp, borgeren modtager. Dette er med til at skabe en bedre kvalitet i hverdagen.

Gennem hjemmeplejen ønsker Sundheds- og Omsorgsområdet at skabe et mangesidigt tilbud til kommunens pensionister og syge borgere, så disse kan leve et aktivt liv på egne betingelser. Til dette kan borgerne modtage støtte og hjælp efter den enkeltes ønsker og behov og under hensyntagen til de økonomiske rammer.

I plejen/omsorgen tager vi udgangspunkt i egenomsorgsprincippet.

Det vil sige, at borgeren motiveres til at klare det, som hun eller han selv kan. I samarbejde med visitatorerne tilbyder vi hjælp til det, borgeren ikke selv kan klare.

Bavnehøjcentret
Bavnehøj 19  -  8766 Nørre Snede

Administrationen Distrikt Syd
Tlf. 9960 5625