; ; Bolig i Bavnehøjcenteret
Gå til hovedindhold

Bolig i Bavnehøjcenteret

Bavnehøjcentret er opført i 1985, hvor der blev bygget ældreboliger, der alle har forbindelse til centret via overdækkede koldgange

Bavnehøjcentret består af 26 ældreboliger

Hjemmeplejens personale (hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygeplejerskerne m.m.) arbejder tæt sammen, for at der er størst muligt sammenhæng i den hjælp, borgeren modtager. Dette er med til at skabe en bedre kvalitet i hverdagen.

Gennem hjemmeplejen ønsker Sundheds- og Omsorgsområdet at skabe et mangesidigt tilbud til kommunens pensionister og syge borgere, så disse kan leve et aktivt liv på egne betingelser. Til dette kan borgerne modtage støtte og hjælp efter den enkeltes ønsker og behov og under hensyntagen til de økonomiske rammer.

 

I plejen/omsorgen tager vi udgangspunkt i egenomsorgsprincippet

Det vil sige, at borgeren motiveres til at klare det, som hun eller han selv kan. I samarbejde med visitatorerne tilbyder vi hjælp til det, borgeren ikke selv kan klare.

 

Sådan søger du bolig

Når du vil søge om en lejlighed på Bavnehøjcentret, kontaktes Ikast-Brande Kommunes visitatorteam, hverdage mellem kl. 8.30 og kl. 10.00 på tlf. 9960 3140.

Hos visitatoren kan du også få oplysninger om de økonomiske forhold og om muligheder for tilskudsordninger som boligsikring o. lign.